Volume 6, Issue 4, December 2018
BET Bromodomain Inhibition Suppresses HIF-1α-Mediated IL-17 Expression in Peripheral Blood Mononuclear Cells from Patients with Rheumatoid Arthritis
Youjun Xiao, Maohua Shi, Jingnan Wang, Ruiru Li, Qian Qiu, Minxi Lao, Shan Zeng, Cuicui Wang, Siqi Xu, Yaoyao Zou, Liuqin Liang, Hanshi Xu
Pages: 48-57     Published Online: Jan. 2, 2019
DOI: 10.11648/j.iji.20180604.11
Abstract | Full-Text PDF (596KB)
View 889                 Downloads 155
Browse journals by subject